1 2

Договор за кредит по инициатива Jessica

tabela 100X70SM

Договор № 39/10.07.2015г. за изпълнението на проект По-добра и безопасна среда на труд в СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД съфинансиран от Фонд условия на труд.