1 2
proizvodstvo

Бетонни изделия

В цеха за бетонни изделия се произвеждат бордюри, плочи и павета за настилки с различни размери, пътни ивици и паркингови решетки - достъпно, екологично и подходящо решение за тротоари, площади, паркинг зони, улици, детски площадки, алеи в градски паркове и градини, подходи към гаражи и къщи и още много други територии.

Произвежданите стоманобетонни цилиндри 1200/700mm, конуси 1200/700mm (с горен отвор 600mm) и капаци се използват за канализационни шахти, а пръстените ø700 - за направа на дренажни кладенци.

За всеки продукт се поддържа техническо досие. Производственият процес е обхванат от Интегрирана система за управление с включени всички изисквания на техническите спецификации на продуктите. Произвежданите продукти се изпитват в съответствие със стандартния план за контрол и са придружени с декларация за експлоатационни показатели.
На клиентите се предлага и доставка до обекта.

Пълната гама от бетонни изделия можете да видите тук.