1 2

stroitelstvo

Изградени обекти

 

ВАЖНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ,  ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

proekt skИзпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Стара Загора за Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски №144, №144А, №146, №146А, №146Б.

Възложител: Община Стара Загора

 

pmg

Изграждане на Център по природо-математически науки към Профилирана природо-математическа гимназия “Никола Обрешков“ – Казанлък.

Възложител: Община Казанлък

 

 

 

123Хотел Сити
гр. Стара Загора, бул. “Св. Патриарх Евтимий” № 23
Цялостен ремонт на съществуваща сграда

Възложител: Загора Сити” АД, гр. Ст.Загора

 

 

 

obekt-dskПреустройство на финансов център на Банка ДСК, гр. Стара Загора, бул. “М. М. Кусев” № 8 - Цялостен ремонт на част от съществуваща сграда

Възложител: Банка ДСК – гр. София

 

 

 

cies11Лаборатория за изпитване на строителни продукти за реакция на огън – преустройство на съществуваща производствена сграда

Възложител: ЦИЕС” ЕООД  гр.Стара Загора

 

 

 

Цех на ХМК - Ремонтни работи и топлоизолационна система 

Възложител: „Хранинвест-ХМК” АД  гр.Стара Загора

 

sudПреустройство, надстройка и пристройка към съществуваща сграда за нуждите на Административен съд Пловдив                  

Възложител: Министерство на правосъдието

 

 

 

 

dgСМР – Целодневна детска градина № 8 „Българче”, гр.Стара Загора – преустройство на пристройка със ЗП 315 м2 – ремонт на стар филиал

Възложител: Община Стара Загора

 

 

 

Преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към „КОЦ Стара Загора

Възложител: Община Стара Загора

 

 

skzagoraСаниране административната сграда на Строителна компания Загора ЕАД

 

 

 

 

 

Еднофамилна къща в кв.Железник, гр.Стара Загора.

Ламаринена обшивка на цех в Хранинвест ХМК АД, гр.Стара Загора

Оранжерия за биопроизводство на зеленчуци и обслужващи сгради на Загора Био ЕООД, гр.Стара Загора

Ремонт на покрива на Дом за възрастни хора с деменция гр.Казанлък

Разширение на участък за гладене и шпанрама в Наталия АД