1 2

Обучение на работното място на заетите лица - втора част

На 03.12.2013г. в съответствие с планирания график се проведоха първите часове на втора група обучаеми

на тема „Управление на производствения процес чрез по-ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността”. Обучението е с продължителност пет месеца.
Чрез него сътрудниците ще обогатят своите знания относно оптимизиране на производствения процес, което ще доведе не само до повишаване на тяхната компетентност, но и до един нов подход при изпълнение на пряката им работа.
Натрупаните знания са основание за повишаване на производителността на труда и дългосрочно и устойчиво ползване на резултатите от проекта.