1 2
proizvodstvo

Бетони с други добавки

БЕТОНИ С ДОБАВКА Dynamon SX  - / класове по якост на натиск от В 7.5 до В 40 и с класове по консистенция S2 и S3/
ДОБИВАТ 100% ЯКОСТ НА  7-МИЯ ДЕН!

БЕТОНИ С ТРОШЕН ЧАКЪЛ / класове по якост на натиск от В 7.5 до В 40 и с класове по консистенция S2 и S3/   
* Произвеждат се само при конкретна заявка за бетони с трошени фракции

СУЛФАТОУСТОЙЧИВИ БЕТОНИ / класове по якост на натиск от В 7.5 до В 40 и с класове по консистенция S2 и S3/   
 * Произвеждат се само при конкретна заявка