1 2

stroitelstvo

Строителство

«Строителна Компания Загора» ЕАД е специализирана в строителството на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски сгради.

Разполага с високо квалифицирани екипи в грубото строителство и довършителните строителни работи.
Ръководството на «Строителна Компания Загора» ЕАД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на инвеститори, проектанти, възложители и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в България. Гарантира завършването на всички, изпълнявани от фирмата обекти в срок.

Строителен мениджмънт

Като изпълнител фирмата  менажира строителния процес –  разработва подробни строителни графици за всички участници в строителството, контролира работата (количествено, качествено и по график) на фирмите-подизпълнители; представя на инвеститора окончателни протоколи; предава и въвежда в експлоатация строежа.

През последните години са построени обекти за над 10 млн. лв.