1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Обучение на лица над 55-годишна възраст за обучители

Приключи обучението на предвидените за обучители лица над 55 години насочено към придобиване на умения за предаване на професионалния опит и знания на останалите служители в предприятието.

Една от целите на проекта е обучените хора, с дългогодишен стаж да предадат своя опит на останалите си колеги. Организираното обучение бе за придобиване на специфични техники и похвати от заетите лица над 55 години, така че по достъпен начин да споделят своите професионални умения и компетенции с по-младите си колеги.
Това ще даде възможност за личностна изява на обучителите, а така също и за придобиване на нови знания и усъвършенстване на професионалните умения на обучаваните лица.

Обучените обучители получиха удостоверения за преминал курс и успешно положен тест.