1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Осигуряване на социални придобивки на работниците

Осигуряване на социални придобивки на работниците – ремонт и обновяване на съществуваща трапезария с кухненски бокс с хигиенно-санитарни помещения.

Приключи обновяването на съществуваща трапезария с кухненски бокс и бе закупено, доставено и монтирано необходимото оборудване.

Целта на дейността е създаване на условия за оптимално функциониране на къта за хранене и разширяване на пакета от социални услуги, който фирмата предоставя на своите служители.
Тези подобрения отговaрят на конкретните нужди на работещите от уютно място за хранене и предпоставят увеличаването на доверието им към фирмата.