1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Oбучение на работното място на заетите лица 2

Започна и второто предвидено в проекта обучение на работното място на заетите лица от обучените обучители.

През месец март в съответствие с планирания график се проведоха първите часове на обучение на тема „Управление на производствения процес чрез по-ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността”. Обучението е с продължителност пет месеца. To цели получаване на качествено обучение на работното място и оптимизиране на производствения процес, което ще доведе до повишаване на компетентността на служителите, до един нов подход при изпълнение на пряката им работа.

Самочувствието от натрупаните знания и отговорността на ръководителите на отделните структурни звена за управление на собствения им процес ще повиши производителността на труда и ще допринесе за дългосрочно и устойчиво ползване на резултатите от проекта.