1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Обучение на работното място-приключване 1

Приключи обучението за първа учебна група на тема „Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор”.

На 10.04.2013г. се проведе изпит под формата на тест на тема "Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор " на лицата от Група 1 преминали курс на обучение с продължителност 50 учебни часа в периода 11.12.2012г. до 10.04.2013г.
Комисия, назначена със Заповед на Прокуриста разгледа резултатите от теста и на успешно представилите се бяха връчени удостоверения.