1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Обучение на работното място-приключване 3

Приключи обучението и на втора учебна група на тема „Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор”.

На 21.01.2014г. се проведе изпит под формата на тест на тема "Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор " на лицата от Група 2 преминали курс на обучение с продължителност 50 учебни часа в периода 17.09.2013г. до 21.01.2014г.
Комисия, назначена със Заповед на Прокуриста разгледа резултатите от теста и на успешно представилите се бяха връчени удостоверения.