1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

JESSICA

Общо 3.9 млн. лева дългосрочен инвестиционен кредит по инициативата JESSICA на Европейската комисия получи "Холдинг Загора".

Част от 10-годишния заем  - 1.335 млн. евро, са предоставени от Сосиете Женерал Експресбанк, а останалите са от Регионалния фонд за градско развитие.

Средствата ще бъдат използвани за реконструкция и модернизация на промишлените обекти и сгради на 5 от общо 15-те фирми в структурата на холдинга, както и за инвестиция в ново оборудване

Инвестициите в „Строителна компания Загора" ЕАД ще са на стойност 295 хил. лв.

Проектът предвижда преди всичко подобряване на работната среда: ремонт и рехабилитация на производствени цехове, административни сгради и инфраструктура.