1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

За нас

“СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД е единствен производител в региона със затворен цикъл на производство – от добива и преработката на инертни материали, производство на бетонови и строителни разтвори, заготовка на армировка, електрически табла и оборудване, производство на бетонни изделия, до готов строителен продукт.

Основен принцип при нашата работа е да отделяме подобаващо време и внимание на всеки от своите клиенти независимо от мащабите на неговия проект. Ето защо винаги сме били предпочитан партньор, както от предприятия, изграждащи големи промишлени сгради, така и от по-малки фирми и предприемачи за реализация на инвестиционните им идеи.

На какво можете да разчитате Вие като наш КЛИЕНТ:

  • Гарантирано качество
  • Стриктно придържане към съгласуваните план-график на работа и цени
  • Прецизност при осъществяване на проектите
  • Постоянен надзор и контрол на производството от началото на изпълнение на строителните обекти до тяхната пълна реализация
  • Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи оптимални цени и оптимално изпълнение на проектите
  • Компетентен, коректен и надежден партньор в лицето на «Строителна Компания Загора» ЕАД.

Ръководството на фирмата е ангажирано със спазването на международно утвърдените човешки права и опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители, като декларира това в своята политика за социална отговорност. Притежаваме сертифицирана система за управление в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; ISO 45001:2018.

СК Загора е член на Камара на строителите в България. 

footer image

Не се колебайте да се свържете с нас!