1 2
proizvodstvo

Инертни материали

С дългогодишния си опит в добива и преработката “Строителна компания Загора”ЕАД е доказан и утвърден производител на инертни материали с различно приложение в строителството – от бетон и бетонни изделия до асфалт, строителни разтвори и други строителни дейности.

Фирмата разполага с три производствени площадки за добив на речна баластра по терасата на р.Тунджа, инсталации за добив и преработка на инертни материали и трошачна инсталация, с капацитет 200 хил.куб.м. год., разположени върху 18 дка собствен терен.

Въведена е сертифицирана система за производствен контрол и произвежданите фракции притежават сертификат за оценено съответствие, въз основа на който се издава декларация за експлоатационни показатели.

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на материалите.

Качеството на предлаганите продукти се гарантира от независима строителна лаборатория, осъществяваща ежедневен контрол.

Дружеството осигурява транспорт до посоченото от клиента място с тежкотоварни автомобили.

Инертни материали

  1. Речна баластра
  2. Фракция 0 / 4 мм
  3. Фракция 4 / 8 мм
  4. Фракция 4 / 11.2 мм
  5. Фракция 4 / 22.4 мм
  6. Фракция 8 / 45 мм
  7. Фракция 16 / 31.5 мм
  8. Чакъл над 31.5 мм /Нестандартен/