1 2

Обучение на работното място-приключване 2

В началото на м. юли първата от предвидените групи приключи обучениетo си

на тема „Управление на производствения процес чрез по-ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността”. То продължи пет месеца, през които служителите събираха знания с цел повишаване на тяхната компетентност и оптимизиране на работния процес.